Dlatego też właśnie wkładając...

03 czerwiec 2024
„Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość”. (2 P 1, 5 – 7)
„Uważajcie wszyscy jednogłośnie Boga za Ojca, Kościół za Matkę, a chrześcijan za braci w rodzinie ludu Bożego”. św. Augustyn (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Apostołowie wyznaczają bardzo konkretną drogę duchowego rozwoju, jeżeli tylko człowiek rzeczywiście chce pracować nad sobą. ks. Rafał Jarosiewicz

Top