i w miłości Bożej...

03 czerwiec 2024
„i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu”. (Jud 21)
„Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze męczennikiem, ponieważ unikając grzechów i wprowadzając w życie dziesięcioro przykazań cierpi to, co stanowi męczeństwo. Wielką rzeczą jest umrzeć dla Jezusa Chrystusa, ale nie mniejszą żyć dla niego”. św. Augustyn (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wyznacza bardzo konkretną drogę wymagania od samych siebie – jest to droga krzyża. ks. Rafał Jarosiewicz

Top