Wyznawajcie zatem sobie nawzajem...

29 kwiecień 2024
„Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. (Jk 5, 16)
„Jeżeli jesteśmy cierpliwi wobec siebie nawzajem, to również Pan Bóg będzie cierpliwy względem nas”. bł. Rupert Mayer (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg, zachęcając do bycia sprawiedliwym, przywiązuje do tego dodatkowe łaski, przez które człowiek może doświadczać wysłuchania swoich modlitw. ks. Rafał Jarosiewicz

Top