Lecz on mu odpowiedział:...

01 marzec 2024
„Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. (Łk 15, 31 – 32)
„Im więcej będziesz cierpiał w tej chwilce życia, tym większą chwałę będziesz miał w niebie”. św. Maksymilian Maria Kolbe (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg Ojciec naprawdę cieszy się z powrotu swoich dzieci. My często nie potrafimy, i dlatego mamy takie problemy z zazdrością. ks. Rafał Jarosiewicz

Top