Wiara zaś jest poręką...

02 styczeń 2023
„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. (Hbr 11, 1)
„Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Jedna z piękniejszych definicji wiary to ta ukazana właśnie w Liście do Hebrajczyków. ks. Rafał Jarosiewicz

Top