Wielu bowiem uzdrowił i...

02 styczeń 2023
„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. (Mk 3, 10)
„Zachowanie godności to życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Naturalną konsekwencją cierpienia jest szukanie uzdrowienia. Jezus jasno pokazuje, że wielokrotnie przez cierpienie doprowadza do odkrycia głębi relacji z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Top