Jak Mnie umiłował Ojciec,...

25 kwiecień 2022
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9)
„Oczywiście – religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin”. św. Edyta Stein
Ps. Gdyby ktoś miał wątpliwości, co do wielkości miłości Jezusa do nas, warto przypominać sobie wtedy słowa, w których porównuje On tę miłość do miłości Ojca wobec Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top