Otóż żebyście wiedzieli, iż...

03 lipiec 2021
„Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu! On wstał i poszedł do domu”. Mt 9, 6 - 7
„Musimy ciągle prosić Boga, by nie pozwolił duchowi chciwości zapanować nad nami, lecz byśmy mogli żyć wolni od wszelkich przywiązań do tego świata”. św. Filip Neri
Ps. Jezus, mając władzę odpuszczania grzechów, przekazuje tę władzę także Apostołom i ich następcom. ks. Rafał Jarosiewicz

Top