Wtedy rzekł do nich:...

08 czerwiec 2021
„Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»” Mk 4, 40 - 41
„Powinniśmy dziękować Bogu za to, co przeżyliśmy”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Jezus, pokazując władzę nad żywiołami świata, pokazuje kim tak naprawdę jest, ponieważ żywioły świata ogarnia tylko Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

Top