Światłem ciała jest oko....

08 czerwiec 2021
„Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”. Mt 6, 22 - 23
„Obumieram co dzień, tylko trzeba się łączyć z Chrystusem”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Światło w tobie jest ciemnością, jeśli żyjesz w grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

Top