Wszyscy oni trwali jednomyślnie...

01 maj 2021
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi”. Dz 1, 14
„Nie tylko w liturgii, ale nieustannie „Tych Dwoje”, Jezus i Maryja kroczą równym krokiem w modlitwie, życiu i dziejach Kościoła”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Trwanie jednomyślne na modlitwie to wielki dar, którego także uczy nas Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

Top