Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie...

01 maj 2021
„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. J 17, 25 - 26
„Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus, objawiając imię Ojciec, pokazuje do jakiej relacji Bóg zaprasza człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Top