W czasie Ostatniej Wieczerzy...

01 maj 2021
„W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”. J 17, 1 - 2
„Nienawiść można uleczyć tylko miłością”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus dotyka wielu różnych aspektów swojej misji. ks. Rafał Jarosiewicz

Top