Gdy to usłyszeli, przyjęli...

01 maj 2021
„Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn”. Dz 19, 5 - 7
„Wszystko, co nas spotyka - zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek - wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Z nałożeniem rąk, bardzo często, wiąże się prorokowanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top