Jezus, ukazawszy się Jedenastu,...

01 maj 2021
„Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16, 15 - 16
„Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Nakaz Jezusa do głoszenia Ewangelii to wołanie ponadczasowe. ks. Rafał Jarosiewicz

Top