Jezus powiedział do swoich...

01 maj 2021
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”. J 15, 9 - 10
„Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus dokładnie określa, na czym polega trwanie w Jego miłości i czego oczekuje od uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz

Top