Bracia: Jeżeli Bóg z...

01 maj 2021
„Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” Rz 8, 31 b - 32
„Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg pragnie nieustannie ukazywać nam swoją miłość, i robi to na wszystkie możliwe sposoby, abyśmy byli do niej przekonani. ks. Rafał Jarosiewicz

Top