Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo...

29 marzec 2021
„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich”. Dz 13, 2 - 3
„Pan Jezus nigdy nie niewoli duszy, zostawia jej wolność, wolny wybór, aby ona dobrowolnie oddała się przez miłość, bo miłość – to wolność”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Nałożenie rąk było szczególnie praktykowane przed wysłaniem na misje. ks. Rafał Jarosiewicz

Top