Tak Bóg umiłował świat,...

29 marzec 2021
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 16 - 17
„Im więcej widzę moich grzechów, tym większa budzi się we mnie ufność w miłosierdzie Pana Jezusa”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Syn posłany na świat doskonale zna swoją misję, którą ma do wypełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top