Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę,...

29 marzec 2021
„Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”. J 3, 5 - 6
„Daj mi nowe życie! Daj łaskę wytrwania, wierności!” bł. Franciszka Siedliska
Ps. Tylko człowiek duchowy pełniej rozumie sprawy duchowe. ks. Rafał Jarosiewicz

Top