Napomnienia Twoje są moim...

01 listopad 2020
”Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań”. Ps 119, 111. 131
”Jeżeli z miłości do Boga cierpliwie znosimy przykrości, to wprawdzie wydają się one początkowo gorzkie, ale gdy przywyknie się do ich smaku, stają się słodkie”. św. Filip Neri Ps. Boże napomnienia, choć wymagają weryfikacji naszego życia, powinny być cenione przez nas najbardziej. ks. Rafał Jarosiewicz

Top