Paweł oddał się wyłącznie...

01 maj 2020
”Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan”. Dz 18, 5 b - 6
”Nawet demon, gdyby gorliwie jął się pokuty, zostałby przywrócony do pierwotnego stanu łaski, a to dlatego, że prawdziwa pokuta zawiera w sobie prawdziwą pokorę, której Bóg nie może niczego odmówić”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Od św. Pawła możemy się uczyć radykalizmu w głoszeniu Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

Top