Stwórz, Boże, we mnie serce czyste ...

01 wrzesień 2019

„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13
„Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku”. św. Augustyn
Ps. Wołanie o serce czyste to jeden ze znaków stawania przed Bogiem w pokorze. ks. Rafał Jarosiewicz


Top