Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci ...

01 wrzesień 2019

„Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie,
w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy”. Kol 3, 12 - 13
„Nadmiar dobroci nie szkodzi”. św. Augustyn
Ps. Nieustanne wybaczanie sobie nawzajem jest głębokim przylgnięciem do Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz


Top