Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście ...

01 wrzesień 2019

„Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył”. Kol 3, 9 - 10
„Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy”. św. Augustyn
Ps. W Bogu odnajdujemy sens życia w prawdzie, we wszystkim. ks. Rafał Jarosiewicz

Top