Wszystko przez Niego i dla Niego ...

01 wrzesień 2019

”Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim”. Kol 1, 16 c - 18
„Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z Tym, który jest wieczny”. św. Augustyn
Ps. Jezus jest absolutnym Bogiem historii i czasu. ks. Rafał Jarosiewicz

Top