Także innym miastom muszę głosić Dobrą ...

01 wrzesień 2019

„Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei”. Łk 4, 43 - 44
„Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz”. św. Augustyn
Ps. Pan Jezus doskonale zna swoją misję i zadania do wypełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top