Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił...

06 maj 2019

„Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Dz 11, 15 - 16

„Bóg pragnie szczęścia człowieka. Niech i tobie na nie pozwoli. Niech uwolni cię od wszelkiej słabości. Uczyń swe serce czystym”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Wielki dar, jaki Bóg podarował Kościołowi to chrzest w Duchu Świętym. ks. Rafał Jarosiewicz

Top