Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu...

06 maj 2019

„Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne”. J 10, 27

„Dobry kapłan podnosi się ze swego upadku i spieszy innym z pomocą. Postaraj się więc postępować roztropnie i trwaj na obranej przez ciebie drodze wraz z tymi, którzy zostali ci dani, byś im posługiwał”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. To, czy jesteśmy owcami Jezusa możemy poznać, po tym, czy idziemy za Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

Top