I rzekł do nich...

18 kwiecień 2019

”I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. Łk 24, 46 - 48

„Zachęcałem do dobrych uczynków, czyli rodzenia dobrych owoców”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Piotr przemawiając w mocy Ducha Świętego, ma doświadczenie Zmartwychwstałego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Top