W dniu Pięćdziesiątnicy...

18 kwiecień 2019

”W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Dz 2, 36

„Wszystko dobre należy przypisać Panu Jezusowi. On tu jest wszystkim”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Piotr może przemawiać z mocą Ducha Świętego, gdy osobiście doświadczył tegoż Ducha. ks. Rafał Jarosiewicz

Top