Umiłowani, miłujmy się wzajemnie...

02 styczeń 2019

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4, 7 - 8

„Miłość wyraża się nie tylko w rozdawaniu mienia, ale jeszcze bardziej, w dzieleniu się Bożą nauką i w osobistej posłudze bliźniemu”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Apostoł jest bezwzględny – kto nie umie kochać, ten nie poznał Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Top