Chrystus bowiem został złożony w ofierze...

27 sierpień 2018

„Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy”. 1 Kor 5, 7 b - 8

„Wielu ludzi umiera z braku chleba lecz jeszcze więcej z braku miłości”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Jezus umarł za nas wiedząc jacy jesteśmy, jacy byliśmy i jacy będziemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top