Uwolnię z niewoli lud mój...

29 czerwiec 2018

„Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce”. Am 9, 14

„Bądźcie wewnętrznie przekonani, że wszystkie łaski, o które prosicie Najświętszą Maryję Pannę będą wam udzielone”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg w swoim Słowie daje wiele obietnic, aby motywować swoje dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

Top