Konsultacje z Duchem Świętym…...

01 czerwiec 2022
Konsultacje z Duchem Świętym… - ks. Rafał Jarosiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=XBcLhYlK_Ck
Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału – SMS z Nieba TV - na YouTube

Top