Słowo z Mocą. Odcinek 1 - CAŁKOWITY POCZĄTEK

19 czerwiec 2018

Słowo z Mocą. Odcinek 1 - CAŁKOWITY POCZĄTEK. Marcin Zieliński. Jak wielką rolę powinno odgrywać w naszym życiu Słowo Boże i jak wielkie rzeczy powinny się dziać, kiedy będziemy po Nie sięgać każdego dnia! https://www.youtube.com/watch?v=ldFmfrjzPEU

Top