Mimo, że Erika dawała wiele z siebie...

28 kwiecień 2018

Mimo, że Erika dawała wiele z siebie okazując innym dobro, dane jej było doświadczyć trudności i depresji. Jednak Pan pokazał jej światło, ogłaszając zwycięstwo w jej życiu. Zwycięstwo, które może teraz nieść innym ludziom. https://www.youtube.com/watch?v=bjGGqOaTLK0

Top