Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (958)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

 „I odpowiadając zwiastun rzekł jej: Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego ocieni cię. Dlatego i to narodzone Święte nazwane zostanie, Synem Boga. I oto Elżbieta krewna twa i ona poczęła syna w starości jej i ten miesiąc szósty jest jej, nazywanej bezpłodną; bo nie będzie niemożliwa u Boga wszelka rzecz”. (Według Łukasza 1, 35 – 37)

„I było całe miasto zebrane przy drzwiach. I uleczył licznych źle mających się (z powodu) rozmaitych chorób, i demony liczne wyrzucił; i nie dopuścił mówić demonom, że znały go. I rano, nocą całkiem, wstawszy wyszedł i odszedł w puste miejsce i tam modlił się. I (zaczął) ścigać go Szymon i ci z nim”. (Według Marka 1, 33 – 36)

„Wtedy Herod skrycie wezwawszy magów wywiedział się u nich (o) czas ukazującej się gwiazdy, i posławszy ich do Betlejem powiedział: Wyruszywszy wypytajcie dokładnie co do dziecka. Kiedy zaś znaleźlibyście, oznajmijcie mi, żeby i ja przyszedłszy pokłoniłem się mu. Oni zaś wysłuchawszy króla wyruszyli, i oto gwiazda, którą zobaczyli we wschodzie, poprzedzała ich, aż przyszedłszy stanęła powyżej, gdzie było dziecko”. (Według Mateusza 2, 7 – 9)

„Ten jest, o którym ja powiedziałem: Za mną przychodzi mąż, który przede mną stał się, bo pierwszy (ode) mnie był. I ja nie znałem go, ale aby ujawnił się Izraelowi, dla tego przyszedłem ja w wodzie zanurzając. I zaświadczył Jan mówiąc, że: Ujrzałem ducha schodzącego jak gołąb z nieba, i został na nim. I ja nie znałem go, ale (ten), (który posłał) mnie zanurzać w wodzie, tamten mi powiedział: Na którego zobaczysz ducha schodzącego i zostającego na nim, ten jest zanurzający w Duchu Świętym”. (Według Jana 1, 30 – 33)

„I powiedział zwiastun jej: Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki i Synem Najwyższego nazwany będzie, i da mu Pan Bóg tron Dawida ojca jego. I królować będzie nad domem Jakuba na wieki, i królestwu jego nie będzie końca. Powiedziała zaś Mariam do zwiastuna: Jak będzie to, skoro męża nie znam?” (Według Łukasza 1, 30 – 34)

„I zaraz z synagogi wyszedłszy przyszedł do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem. Zaś teściowa Szymona leżała gorączkując i zaraz mówią mu o niej. I podszedłszy podniósł ją chwyciwszy (za) rękę. I opuściła ją gorączka, i służyła im. (Gdy) wieczór zaś (stał się), kiedy zaszło słońce, nieśli do niego wszystkich źle mających się i opętanych”. (Według Marka 1, 29 – 32)

„I zebrawszy wszystkich – arcykapłanów i uczonych w piśmie ludu dowiadywał się u nich, gdzie Pomazaniec się rodzi. Oni zaś powiedzieli mu: W Betlejem (w) Judei. Tak bowiem napisane jest przez proroka: I ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie najmniejsze jesteś wśród dowódców Judy; z ciebie bowiem wyjdzie dowodzący, który pasł będzie lud mój, Izraela”. (Według Mateusza 2, 4 – 6)

„W zaś miesiącu szóstym wysłany został zwiastun Gabriel od Boga do miasta Galilei, którego imię Nazaret, do dziewicy zaręczonej mężowi, którego imię Józef z domu Dawida, i imię dziewicy Mariam. I wszedłszy do niej rzekł: Raduj się napełniona łaską, Pan z tobą. Ona zaś na słowo zmieszała się i rozważała co za byłoby pozdrowienie to”. (Według Łukasza 1, 26 - 29)

„I skarcił go Jezus mówiąc: Włóż sobie kaganiec i wyjdź z niego. I zatrząsłszy nim duch nieczysty i zawoławszy wołaniem wielkim wyszedł z niego. I (zaczęli) dziwić się wszyscy, tak e dociekali razem (między) sobą mówiąc: Co jest to? Nauka nowa z władzą; i duchom nieczystym nakazuje i są posłuszne mu. I wyszedł słuch (o) nim zaraz wszędzie na całą przyległą część Galilei”. (Według Marka 1, 25 - 28)

„(Kiedy) zaś Jezus (urodził się) w Betlejem (w) Judei w dniach Heroda króla, oto magowie ze wschodu przybyli do Jerozolimy mówiąc: Gdzie jest narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdę we wschodzie i przyszliśmy pokłonić się mu. Usłyszawszy zaś król Herod został poruszony i cała Jerozolima z nim”. (Według Mateusza 2, 1 - 3)

Top