Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (876)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

 „I przyszedłszy zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, żeby wypełniło się, (co) powiedziane przez proroków, że Nazarejczykiem nazwany będzie. W zaś dniach owych przybywa Jan Chrzciciel głoszący na pustkowiu Judei [i] mówiący: Zmieniajcie myślenie, zbliżyło się bowiem królestwo niebios”. (Według Mateusza 2, 23 – 3, 2)

„Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Syn Boga, ty król jesteś Izraela. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Bo powiedziałem ci, że zobaczyłem cię popod figowcem, wierzysz? Większe (od) tych zobaczysz. I mówi mu: Amen, amen mówię wam, zobaczycie niebo otworzone i zwiastunów Boga wchodzących i schodzących na Syna Człowieka”. (Według Jana 1, 49 – 51)

 „Zdjął możnych z tronów i wywyższył uniżonych, głodujących nasycił dobrami i bogatych odesłał pustych. Przyjął Izraela sługę jego, (tak że) (przypomniał sobie) miłosierdzie, jako powiedział do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu jego na wiek. Została zaś Mariam z nią jakoś miesiące trzy i wróciła do domu jej”. (Według Łukasza 1, 52 – 56)

„I przychodzą niosący do niego paralityka podnoszonego  przez czterech. I nie mogąc przynieść mu z powodu tłumu odkryli dach, gdzie był, i wyłupawszy zsuwają matę, gdzie paralityk leżał. I zobaczywszy Jezus wiarę ich mówi paralitykowi: Dziecko, odpuszczają się twe grzechy. Byli zaś jacyś z uczonych w piśmie tam siedzący i rozważający w sercach ich: Dlaczego ten tak mówi? Bluźni. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie jeden Bóg?” (Według Marka 2, 3 – 7)

„Gdy zmarł zaś Herod, oto zwiastun Pana zjawia się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Podniósłszy się, weź dziecko i matkę jego i wyrusz do ziemi Izraela, umarli bowiem szukający życia dziecka. On zaś podniósłszy się wziął dziecko i matkę jego i wszedł do ziemi Izraela. Usłyszawszy zaś, że Archelaus króluje Judei zamiast ojca jego Heroda, zląkł się tam wrócić. Otrzymawszy wyrocznię zaś we śnie oddalił się do dzielnicy Galilei”. (Według Mateusza 2, 19 – 22)

„I powiedział mu Natanael: Z Nazaretu może coś dobrego być? Mówi mu Filip: Przychodź i zobacz. Zobaczył Jezus Natanaela przychodzącego do niego i mówi o nim: Oto prawdziwie Izraelita, w którym podstęp nie jest. Mówi mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział Jezus i powiedział mu: Zanim cię Filip (zawołał), będącego pod figowcem zobaczyłem cię”. (Według Jana 1, 46 – 48)

„I rzekła Mariam: Wielbi dusza ma Pana, i rozweselił się duch mój z Boga wybawcy mego, bo popatrzył na uniżenie służki jego. Oto bowiem od teraz szczęśliwą zwać będą mnie wszystkie pokolenia: bo uczynił mi wielkie rzeczy Mocny, i święte imię jego. I miłosierdzie jego na pokolenia i pokolenia dla bojących się go. Uczynił siłę ramieniem jego, rozproszył hardych myśleniem serca ich”. (Według Łukasza 1, 46 – 51)

 „On zaś wyszedłszy zaczął głosić wiele i rozpowiadać słowo, tak że już nie on (mógł) jawnie do miasta wejść, ale zewnątrz na pustych miejscach był. I przychodzili do niego zewsząd. I (gdy wszedł) znowu do Kafarnaum po dniach, zostało usłyszane, że w domu jest. I zebrali się liczni, tak że już nie (mieli miejsca) nawet przy drzwiach; i mówił im słowo”. (Według Marka 1, 45 – 2, 2)

„Wtedy Herod zobaczywszy, że okpiony został przez magów, rozgniewał się bardzo i wysławszy zgładził wszystkich chłopców w Betlejem i w całych granicach jego od dwuletnich i poniżej, według czasu, którego wywiedział się u magów. Wtedy wypełniło się (co) powiedziane przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: Głos w Rama został usłyszany, płacz i biadanie wielkie. Rachel opłakuje dzieci jej, i nie chce pocieszona zostać, bo nie są”. (Według Mateusza 2, 16 – 18)

„Zaprowadził go do Jezusa. Przypatrzywszy się mu Jezus powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty nazywany będziesz Kefas (co tłumaczy się Skała). Nazajutrz chciał wyjść do Galilei, i znajduje Filipa. I mówi mu Jezus: Towarzysz mi. Był zaś Filip z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Znajduje Filip Natanaela i mówi mu: (O) którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy, znaleźliśmy: Jezusa, syna Józefa, (tego) z Nazaretu”. (Według Jana 1, 42 – 45)

Top