Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (976)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I ktokolwiek cię przymusi iść milę jedną, odchodź z nim dwie. Proszącemu cię daj, i (od) chcącego od ciebie pożyczyć nie odwracałbyś się. Usłyszeliście, że powiedziane zostało: Miłował będziesz bliźniego twego i nienawidził będziesz wroga twego. Ja zaś mówię wam: miłujcie wrogów waszych i módlcie się za prześladujących was, żeby staliście się synami Ojca waszego w niebiosach, bo słońca jego wschód sprawia na złych i dobrych, i pada deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Według Mateusza 5, 41 – 45)

„Mówi jej Jezus: Ja jestem, mówiący ci. I na to przyszli uczniowie jego, i dziwili się, że z kobietą mówił. Nikt jednakże powiedział: Czego szukasz? Lub: Dlaczego mówisz z nią? Opuściła więc stągiew jej kobieta, i odeszła do miasta i mówi ludziom: Idźcież, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, ile uczyniłam. Czyż nie ten jest Pomazańcem?” (Według Jana 4, 26 – 29)

„Przyszli zaś i poborcy, (by) zanurzeni być, i powiedzieli do niego: Nauczycielu, co mamy uczynić? On zaś powiedział do nich: Niczego więcej (ponad) rozporządzone wam (nie) róbcie. Pytali zaś go i służący w wojsku mówiąc: Co mamy uczynić i my? I powiedział im: Nikogo (nie) przetrząsajcie ani (nie) wymuszajcie i zadowalajcie się żołdami waszymi”. (Według Łukasza 3, 12 – 14)

„I takimi przykładami licznymi mówił im słowo, tak jak mogli słuchać. Bez zaś przykładu nie mówił im, na osobności zaś własnym uczniom rozwiązywał wszystko. I mówi im w tamten dzień, (gdy) wieczór (stał się): Przejdźmy na (przeciwko). I opuściwszy tłum, przyjmują go, jak był, w łodzi, i inne łodzie były z nim”. (Według Marka 4, 33 – 36)

„Niech będzie zaś słowo wasze tak tak, nie nie. Co zaś ponadto tego, ze złego jest. Usłyszeliście, że powiedziane zostało: Oko zamiast oka i ząb zamiast zęba. Ja zaś mówię wam, nie rewanżować się złemu. Ale ktokolwiek cię uderza w prawy policzek [twój], zwróć (ku) niemu i inny. I chcącemu (z tobą) sądzić się i tunikę twą wziąć, pozostaw mu i płaszcz”. (Według Mateusza 5, 37 – 40)

„Ale przychodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi kłaniający się kłaniać się będą Ojcu w duchu i prawdzie. I bowiem Ojciec takich szuka kłaniających się mu. Duchem Bóg, i kłaniający(m) się mu, w duchu i prawdzie trzeba kłaniać się. Mówi mu kobieta: Wiem, że Mesjasz przychodzi nazywany Pomazańcem; kiedy przyjdzie on, oznajmi nam wszystko”. (Według Jana 4, 23 – 25)

„Już zaś i siekiera do korzenia drzew jest położona. Każde więc drzewo nie czyniące dobrego owocu jest wycinane i w ogień rzucane jest. I pytały go tłumy mówiąc: Co więc mamy uczynić? Odpowiadając zaś mówił im: Mający dwie tuniki niech przekaże nie mającemu i mający pokarmy podobnie niech czyni”. (Według Łukasza 3, 9 – 11)

„I mówił: Jak mamy przyrównać królestwo Boga lub w jakim je przykładzie mamy umieścić? Jak ziarno gorczycy, które kiedy posieje się na ziemię, najmniejsze (jest) (z) wszystkich nasion na ziemi, i kiedy posieje się, wychodzi, i staje się większe (od) wszystkich warzyw i czyni gałęzie wielkie, tak że (mogą) pod cieniem jego ptaki nieba gnieździć się”. (Według Marka 4, 30 – 32)

„Znów usłyszeliście, że powiedziane zostało dawnym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, oddasz zaś Panu przysięgi twe. Ja zaś mówię wam nie przysięgać całkiem, ani na niebo, bo tronem jest Boga, ani na ziemię, bo podnóżkiem jest stóp jego, ani na Jerozolimę, bo miastem jest wielkiego króla. Ani na głowę twą przysięgałbyś, bo nie możesz jednego włosa białym uczynić lub czarnym”. (Według Mateusza 5, 33 – 36)

„Mówi mu kobieta: Panie, widzę, że prorokiem jesteś ty. Ojcowie nasi na górze tej zaczęli kłaniać się. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie kłaniać się trzeba. Mówi jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że przychodzi godzina, gdy ani na górze tej, ani w Jerozolimie kłaniać się będziecie Ojcu. Wy kłaniacie się, (temu) kogo nie znacie, my kłaniamy się, (temu) kogo znamy, bo wybawienie z Judejczyków jest”. (Według Jana 4, 19 – 22)

Top