Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (721)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I podniósł się, i zaraz zabrawszy matę wyszedł wobec wszystkich, tak że (zdumiewali się) wszyscy i (chwalili) Boga mówiąc, że: Tak nigdy (nie) zobaczyliśmy. I wyszedł znowu obok morza; i cały tłum przychodził do niego, i nauczał ich. I przechodząc zobaczył Lewiego, (tego co) Alfeusza, siedzącego na cle, i mówi mu: Towarzysz mi. I wstawszy zaczął towarzyszyć mu”. (Według Marka 2, 12 – 14)

„Ten bowiem jest nazwany przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, proste czyńcie ścieżki jego. Sam zaś Jan miał odzienie jego z włosów wielbłąda i pas skórzany wokół biodra jego, zaś pokarm był jego szarańcze i miód dziki. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu, i byli zanurzani w Jordanie rzece przez niego, wyznający grzechy ich”. (Według Mateusza 3, 3 – 6)

„I dnia trzeciego wesele (było) w Kanie Galilei, i była matka Jezusa tam. Zaproszony został zaś i Jezus i uczniowie jego na wesele. I (gdy zabrakło) wina, mówi matka Jezusa do niego: Wina nie mają. [I] mówi jej Jezus: Co mi i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła godzina ma. Mówi matka jego sługom: To, co powie wam, uczyńcie”. (Według Jana 2, 1 – 5)

„Zaś Elżbiecie wypełnił się czas, (rodzenia) jej, i zrodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że wielkim uczynił Pan miłosierdzie jego z nią i współradowali się z nią. I stało się w dniu ósmym, przyszli obrzezać dziecko i nazywali je za imieniem ojca jego Zachariaszem. I odpowiadając  matka jego rzekła: Nie, ale będzie nazwany Jan”. (Według Łukasza 1, 57 – 60)

„I zaraz poznawszy Jezus duchem jego, że tak rozważają w sobie, mówi im: Dlaczego takie rozważacie w sercach waszych? Co jest wykonalniejsze, powiedzieć paralitykowi: Odpuszczają się twoje grzechy, czy powiedzieć: Podnieś się i zabierz matę twą i chodź? Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma Syn Człowieka odpuszczać grzechy na ziemi mówi paralitykowi: Tobie mówię, podnieś się, zabierz matę twą i odejdź do domu twego”. (Według Marka 2, 8 – 11)

 „I przyszedłszy zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, żeby wypełniło się, (co) powiedziane przez proroków, że Nazarejczykiem nazwany będzie. W zaś dniach owych przybywa Jan Chrzciciel głoszący na pustkowiu Judei [i] mówiący: Zmieniajcie myślenie, zbliżyło się bowiem królestwo niebios”. (Według Mateusza 2, 23 – 3, 2)

„Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Syn Boga, ty król jesteś Izraela. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Bo powiedziałem ci, że zobaczyłem cię popod figowcem, wierzysz? Większe (od) tych zobaczysz. I mówi mu: Amen, amen mówię wam, zobaczycie niebo otworzone i zwiastunów Boga wchodzących i schodzących na Syna Człowieka”. (Według Jana 1, 49 – 51)

 „Zdjął możnych z tronów i wywyższył uniżonych, głodujących nasycił dobrami i bogatych odesłał pustych. Przyjął Izraela sługę jego, (tak że) (przypomniał sobie) miłosierdzie, jako powiedział do ojców naszych, Abrahamowi i nasieniu jego na wiek. Została zaś Mariam z nią jakoś miesiące trzy i wróciła do domu jej”. (Według Łukasza 1, 52 – 56)

„I przychodzą niosący do niego paralityka podnoszonego  przez czterech. I nie mogąc przynieść mu z powodu tłumu odkryli dach, gdzie był, i wyłupawszy zsuwają matę, gdzie paralityk leżał. I zobaczywszy Jezus wiarę ich mówi paralitykowi: Dziecko, odpuszczają się twe grzechy. Byli zaś jacyś z uczonych w piśmie tam siedzący i rozważający w sercach ich: Dlaczego ten tak mówi? Bluźni. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie jeden Bóg?” (Według Marka 2, 3 – 7)

„Gdy zmarł zaś Herod, oto zwiastun Pana zjawia się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Podniósłszy się, weź dziecko i matkę jego i wyrusz do ziemi Izraela, umarli bowiem szukający życia dziecka. On zaś podniósłszy się wziął dziecko i matkę jego i wszedł do ziemi Izraela. Usłyszawszy zaś, że Archelaus króluje Judei zamiast ojca jego Heroda, zląkł się tam wrócić. Otrzymawszy wyrocznię zaś we śnie oddalił się do dzielnicy Galilei”. (Według Mateusza 2, 19 – 22)

Top