Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (785)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

 „I inne padło w ciernie, i wyszły ciernie i zdusiły je, i owocu nie dało. I inne padło w ziemię dobrą, i dawało owoc wychodząc i wzrastając i niosło jedno trzydzieści, i jedno sześćdziesiąt, i jedno sto. I mówił: Który ma uszy słuchać, niech słucha”. (Według Marka 4, 7 – 9)

„Tak niech zaświeci światło wasze wobec ludzi, żeby zobaczyli wasze dobre czyny i otoczyli chwałą Ojca waszego, (tego) w niebiosach. Nie uznajcie, że przyszedłem obalić Prawo lub proroków. Nie przyszedłem obalić, ale wypełnić. Amen bowiem mówię wam, aż przeminie niebo i ziemia, jota jedna lub jeden rożek nie przeminie z Prawa, aż wszystko stanie się”. (Według Mateusza 5, 16 – 18)

„ Z góry przychodzący ponad wszystkimi jest. Będący z ziemi z ziemi jest i z ziemi mówi. Z nieba przychodzący [ponad wszystkimi jest,] co ujrzał i usłyszał to świadczy, i świadectwa jego nikt nie przyjmuje. (Ten), (który przyjął) jego świadectwo, opieczętował, że Bóg prawdomówny jest”. (Według Jana 3, 31 – 33)

„I była Anna prorokini, córka Manuela, z plemienia Asera; ta podeszła w dniach licznych, przeżywszy z mężem lat siedem od dziewictwa jej, i ona wdowa aż do lat osiemdziesięciu czterech, która nie odstępowała od świątyni, postami i błaganiami służącą nocą i dniem. I tej godziny stanąwszy obok dziękowała Bogu i mówiła o nim wszystkim oczekującym wykupienia Jeruzalem”. (Według Łukasza 2, 36 – 38)

„I stało się (przy) (sianiu), które padło obok drogi, i przyszły ptaki i pożarły je. I inne padło na skaliste, gdzie nie miało ziemi wiele, i zaraz wzeszło z powodu nie (posiadania) głębi ziemi; i gdy wzeszło słońce, zostało spalone i z powodu nie (posiadania) korzenia zostało wysuszone”. (Według Marka 4, 4 – 6)

 „Wy jesteście sól ziemi. Jeśliby zaś sól smak straciła, czym posolona będzie? Na nic (nie) ma siły już, jeśli nie wyrzucona na zewnątrz zdeptaną być przez ludzi. Wy jesteście światło świata. Nie może miasto ukryć się na górze leżące. Ani zapalają lampkę i kładą (ją) pod korzec, ale na świeczniku, i świeci wszystkim w domu”. (Według Mateusza 5, 13 – 15)

„Mający pannę młodą panem młodym jest. Zaś przyjaciel pana młodego, stojący i słuchający jego, radością raduje się z głosu pana młodego. Ta więc radość moja wypełniona jest. Tamtemu trzeba wzrastać, mi zaś stawać się mniejszym”. (Według Jana 3, 29 – 30)

„I był ojciec jego i matka dziwiący się z wypowiedzianych o nim. I pobłogosławił ich Symeon i powiedział do Mariam, matki jego: Oto ten leży na upadek i powstanie licznych w Izraelu i na znak zanegowany (i twą [zaś] samą duszę przejdzie miecz), żeby odsłonięte zostały z licznych serc zamysły”. (Według Łukasza 2, 33 – 35)

„Który [bowiem] uczyniłby wolę Boga, ten bratem mym i siostrą i matką jest. I znowu zaczął nauczać obok morza. I zbiera się do niego tłum bardzo wielki, tak że on do łodzi wszedłszy (siedział) na morzu i cały tłum przy morzu na ziemi był. I nauczał ich w przykładach wielu, i mówił im w nauce jego: Słuchajcie. Oto wyszedł siewca zasiać”. (Według Marka 3, 35 – 4, 3)

„Szczęśliwi pokój czyniący, bo oni synami Boga zostaną nazwani. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy lżyliby was i prześladowaliby i mówiliby wszystko złośliwe przeciw wam, [kłamiący] z powodu mnie. Radujcie się i weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami”. (Według Mateusza 5, 9 – 12)

Top