Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (900)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Był bowiem nauczający ich jak władzę mający i nie jak uczeni w piśmie ich. (Gdy zeszedł) zaś (on) z góry, (zaczęły towarzyszyć) mu tłumy liczne. I oto trędowaty podszedłszy kłaniał się mu mówiąc: Panie, jeśli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę dotknął go mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony. I zaraz oczyszczony został jego trąd”. (Według Mateusza 7, 29 – 8, 3)

„(Niech) nie zdaje się wam, że ja oskarżę was do Ojca. Jest oskarżający was Mojżesz, w którym wy położyliście nadzieję. Gdyby bowiem wierzyliście Mojżeszowi, uwierzylibyście mi, o bowiem mnie on napisał. Jeśli zaś jego pismom nie wierzycie, jak moim słowom uwierzycie? Po tym odszedł Jezus poza morze Galilei, Tyberiady”. (Według Jana 5, 45 – 6, 1)

„i doprowadziwszy łodzie do ziemi, opuściwszy wszystko zaczęli towarzyszyć mu. I stało się, (gdy) (był) on w jednym (z) miast, i oto mąż pełen trądu. Zobaczywszy zaś Jezusa, upadłszy na twarz, błagał go mówiąc: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę dotknął go mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony. I zaraz trąd odszedł od niego”. (Według Łukasza 5, 11 – 13)

„I zaraz wysławszy król kata, nakazał przynieść głowę jego. I odszedłszy ściął głowę mu w strażnicy i przyniósł głowę jego na tacy, i dał ją dziewczynce, i dziewczynka dała ją matce jej. I usłyszawszy uczniowie jego przyszli i zabrali zwłoki jego i położyli je w grobowcu. I zbierają się wysłannicy przy Jezusie, i oznajmili mu wszystko, ile uczynili i ile nauczali”. (Według Marka 6, 27 – 30)

„I każdy słuchający mych słów tych i nie czyniący ich, podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował jego dom na piasku. I spadł deszcz i przyszły rzeki i zadęły wiatry i uderzyły dom ow, i upadł i był upadek jego wielki. I stało się, kiedy zakończył Jezus słowa te, zdumiewały się tłumy na naukę jego”. (Według Mateusza 7, 26 – 28)

„Chwały od ludzi nie biorę, ale poznałem was, że miłości Boga nie macie w sobie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego i nie przyjmujecie mnie. Jeśli inny przyjdzie w imieniu własnym, tego przyjmiecie. Jak możecie wy uwierzyć, chwałę od siebie nawzajem biorący, i chwały od jedynego Boga nie szukacie?” (Według Jana 5, 41 – 44)

„Zobaczywszy zaś Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa mówiąc: Wyjdź ode mnie, bo mąż grzeszny jestem, Panie. Zdumienie bowiem ogarnęło go i wszystkich z nimi z powodu połowu ryb, które złapali; podobnie zaś i Jakuba i Jana synów Zebedeusz, którzy byli wspólnikami Szymona. I rzekł do Szymona Jezus: Nie bój się. Od teraz ludzi będziesz żywcem łowiącym”. (Według Łukasza 5, 8 – 10)

„I przysiągł jej [wiele]: (Cokolwiek) byś mnie poprosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego. I wyszedłszy powiedziała matce jej: Co poprosiłabym? Ta zaś powiedziała: Głowę Jana, chrzczącego. I wszedłszy zaraz z pośpiechem do króla, poprosiła mówiąc: Chcę, aby natychmiast dałeś mi na tacy głowę Jana Chrzciciela. I zasmuconym stawszy się król, z powodu przysiąg i leżących (przy stole), nie zechciał odrzucić jej”. (Według Marka 6, 23 – 26)

„I wtedy ogłoszę im, że: Nigdy (nie) poznałem was, odstępujcie ode mnie czyniący bezprawie. Każdy więc, który słucha mych słów tych i czyni je, podobny będzie mężowi rozsądnemu, który zbudował jego dom na skale. I spadł deszcz i przyszły rzeki i zadęły wiatry i napadły dom ów, i nie upadł, fundament miał bowiem na skale”. (Według Mateusza 7, 23 – 25)

„I (ten), (który posłał) mnie, Ojciec, ten zaświadczył o mnie; ani głos jego kiedykolwiek usłyszeliście, ani postać jego ujrzeliście, i słowa jego nie macie w was pozostającego, bo którego wysłał on, temu wy nie wierzycie. Badacie pisma, bo wam zdaje się, w nich życie wieczne mieć. I one są świadczące o mnie. I nie chcecie przyjść do mnie, aby życie mieliście”. (Według Jana 5, 37 – 40)

Top