Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (537)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I nie dopuścił nikomu z nim współtowarzyszyć, jeśli nie Piotrowi i Jakubowi, i Janowi, bratu Jakuba. I przychodzą do domu przełożonego synagogi, i ogląda zamęt, i płaczących i lamentujących wielu: i wszedłszy mówi im: Dlaczego zamęt czynicie i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi”. (Według Marka 5, 37 – 39)

„Kto zaś z was martwiąc się może dołożyć do wzrostu jego łokieć jeden? I o odzienie dlaczego martwicie się? Nauczcie się od lilii pola, jak wzrastają. Nie trudzą się ani przędą. Mówię zaś wam, że ani Salomon w całej chwale jego odział się jak jedna (z) tych. Jeśli zaś trawę pola dzisiaj będącą i jutro w piec rzucaną Bóg tak przyodziewa, nie wiele bardziej was, małej wiary?” (Według Mateusza 6, 27 – 30)

„Mówili więc Judejczycy uzdrowionemu: Szabat jest, i nie jest dozwolone ci zabrać matę twą. On zaś odpowiedział im: (Ten), (który uczynił) mnie zdrowym, ten mi powiedział: Zabierz matę twą i chodź. Spytali go: Kto jest (tym) człowiekiem, (który rzekł) ci: Zabierz i chodź?”. (Według Jana 5, 10 – 12)

„I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się na słowa daru, wychodzące z ust jego, i mówili: Czyż nie syn jest Józefa ten? I powiedział do nich: Z pewnością powiecie mi przykład ten: Lekarzu, uzdrów siebie. (Tyle) słyszeliśmy, (co stało się) w Kafarnaum, uczyń i tutaj w ojczyźnie twej. Powiedział zaś: Amen mówię wam, że żaden prorok przyjęty jest w ojczyźnie jego”. (Według Łukasza 4, 22 – 24)

„On zaś powiedział jej: Córko, wiara twa uratowała cię. Odejdź ku pokojowi i bądź zdrowa od batoga twego. Jeszcze (gdy) on (mówił), przychodzą od przełożonego synagogi mówiąc, że: Córka twa umarła. Dlaczego jeszcze szarpiesz nauczyciela? Zaś Jezus dosłyszawszy (to) słowo powiedziane, mówi przełożonemu synagogi: Nie bój się, jedynie wierz”. (Według Marka 5, 34 – 36)

„Dla tego mówię wam, nie martwcie się życiem waszym, co zjedlibyście [lub co pilibyście], ani ciałem waszym, co wdzialibyście na siebie. Czyż nie życie więcej jest (od) pokarmu i ciało (od) odzienia? Przypatrzcie się ptakom nieba, że nie sieją ani żną ani zbierają do składów, i Ojciec wasz niebieski karmi je. Czy nie wy więcej przewyższacie je?” (Według Mateusza 6, 25 – 26)

 „Odpowiedział mu chorujący: Panie, człowieka nie mam, aby kiedy poruszy się woda, rzucił mnie do basenu. W tym (czasie gdy) zaś przychodzę ja, inny przede mną schodzi. Mówi mu Jezus: Podnieś się, zabierz matę twą i chodź. I zaraz stał się zdrowy (ten) człowiek i zabrał matę jego i chodził. Był zaś szabat w owym dniu”. (Według Jana 5, 7 – 9)

„…wysłał mnie ogłosić wziętym do niewoli uwolnienie, i ślepym przejrzenie, (by) odesłać złamanych w uwolnieniu, (by) ogłosić rok Pana łaskawy. I zwinąwszy zwój, oddawszy słudze usiadł. I wszystkich oczy w synagodze były wpatrzone w niego. Zaczął zaś mówić do nich, że: Dzisiaj wypełniło się Pismo, to w uszach waszych”. (Według Łukasza 4, 18 b – 21)

„I zaraz Jezus, poznawszy w sobie, (że) z niego moc wyszła, zawróciwszy się w tłumie mówił: Kto mych dotknął płaszczy? I mówili mu uczniowie jego: Widzisz tłum ściskający cię i mówisz: Kto mnie dotknął? I oglądał się, (by) zobaczyć (tę która) to (uczyniła). Zaś kobieta przestraszona i drżąca, wiedząc, co stało się jej, przyszła i przypadła do niego i powiedziała mu całą prawdę”. (Według Marka 5, 30 – 33)

„Jeśli zaś oko twe złe byłoby, całe ciało twe ciemne jest. Jeśli więc światło w tobie ciemnością jest, ciemność jakaż! Nikt (nie) może dwóm panom służyć. Albo bowiem jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo jednego trzymał się będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie Bogu służyć i mamonie”. (Według Mateusza 6, 23 – 24)

Top