(Według Łukasza 8, 9 – 13)

06 marzec 2018

„Pytali zaś go uczniowie jego, czym ten byłby przykład. On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice królestwa Boga, zaś pozostałym w przykładach, aby: patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Jest zaś taki (ten) przykład: Siewem jest słowo Boga. (Tymi) zaś obok drogi są (ci), (którzy usłyszeli), a potem przychodzi oszczerca i zabiera słowo z serc ich, aby nie, uwierzywszy, zostali uratowani. (Tymi) zaś na skale, (ci którzy), kiedy usłyszą, z radością przyjmują słowo, i ci korzenia nie mają, ci do (czasu) wierzą i w porze doświadczenia odstępują”. (Według Łukasza 8, 9 – 13)

Top