(Według Marka 9, 12 – 15)

01 luty 2018

„On zaś rzekł im: Eliasz wprawdzie przyszedłszy najpierw przywraca wszystko; i jak jest napisane o Synu Człowieka, żeby wiele wycierpiał i stał się za nic mianym? Ale mówię wam, że i Eliasz przyszedł, i uczynili mu, co chcieli, jako jest napisane o nim. I przyszedłszy do uczniów zobaczył tłum liczny wokół nich i uczonych w piśmie dociekających razem między nimi. I zaraz cały tłum, zobaczywszy go, popadli w zachwyt i podbiegając pozdrawiali go”. (Według Marka 9, 12 – 15)

Top