(Według Łukasza 7, 27 – 30)

01 luty 2018

„Ten jest, o którym jest napisane: Oto wysyłam zwiastuna mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą przed tobą. Mówię wam, większy wśród zrodzonych z kobiet (od) Jana nikt (nie) jest. Zaś mniejszy w królestwie Boga większy (od) niego jest. (I cały lud usłyszawszy i poborcy uznali za sprawiedliwego Boga, zanurzonymi będąc chrztem Jana. Zaś faryzeusze i znawcy Prawa postanowienie Boga odrzucili w sobie, nie będąc zanurzonymi przez niego.)”. (Według Łukasza 7, 27 – 30)

Top