(Według Mateusza 10, 20 – 23)

01 luty 2018

„Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was. Wyda zaś brat brata na śmierć i ojciec dziecko, i powstaną dzieci na rodziców i uśmiercą ich. I będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. Zaś pozostały do końca, ten będzie uratowany. Kiedy zaś prześladowaliby was w mieście tym, uciekajcie do drugiego. Amen bowiem mówię wam, nie skończycie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieka”. (Według Mateusza 10, 20 – 23)

Top