(Według Jana 7, 41 – 46)

01 luty 2018

„Inni mówili: Ten jest Pomazańcem. Oni zaś mówili: Czy bowiem z Galilei Pomazaniec przychodzi? (Czyż) nie Pismo rzekło, że z nasienia Dawida, i z Betlejem, wsi, gdzie był Dawid, przychodzi Pomazaniec? Rozdarcie więc stało się w tłumie przez niego. Niektórzy zaś chcieli z nich pojmać go, ale nikt (nie) położył na niego ręki. Przyszli więc pachołkowie do arcykapłanów i faryzeuszów i powiedzieli im owi: Dla czego nie poprowadziliście go? Odpowiedzieli pachołkowie: Nigdy (nie) przemówił tak człowiek”. (Według Jana 7, 41 – 46)

Top