(Według Łukasza 7, 20 – 22)

01 luty 2018

„Przybywszy zaś do niego mężowie powiedzieli: Jan Chrzciciel wysłał nas do ciebie mówiąc: Ty jesteś Przychodzący czy innego mamy oczekiwać? W owej godzinie uzdrowił licznych z chorób i batogów i duchów złych, i ślepym licznym dał łaskę widzieć. I odpowiadając rzekł im: Wyruszywszy oznajmijcie Janowi, co zobaczyliście i usłyszeliście: Ślepi znowu widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą, martwi podnoszą się, biedni otrzymują dobrą nowinę”. (Według Łukasza 7, 20 – 22)

Top