(Według Jana 7, 37 – 40)

01 luty 2018

„W zaś ostatnim dniu, (tym) wielkim święta, stanął Jezus i zawołał mówiąc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i niech pije. Wierzący we mnie, jako powiedziało Pismo, rzeki z łona jego popłynął wody żyjącej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli brać (ci), (którzy uwierzyli) w niego. Jeszcze nie bowiem był Duch, bo Jezus jeszcze nie został wsławiony. Z tłumu więc, usłyszawszy słowa te mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem”. (Według Jana 7, 37 – 40)

Top