(Według Łukasza 7, 14 – 19)

01 luty 2018

„I podszedłszy dotknął mar, zaś dźwigający stanęli, i powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, podnieś się. I usiadł martwy i zaczął mówić, i dał go matce jego. Wziął zaś strach wszystkich i chwalili Boga mówiąc, że: Prorok wielki podniósł się wśród nas, i że: Wejrzał Bóg (na) lud jego. I wyszło słowo to na całą Judeę o nim i całą okolicę. I oznajmili Janowi uczniowie jego o wszystkich tych. I przywoławszy do siebie dwóch jakichś (z) uczniów jego, Jan posłał do pana mówiąc: Ty jesteś Przychodzący czy innego mamy oczekiwać?” (Według Łukasza 7, 14 – 19)

Top