(Według Marka 8, 34 – 37)

30 grudzień 2017

„I przywoławszy do siebie tłum z uczniami jego powiedział im: Jeśli ktoś chce za mną towarzyszyć, niech się wyprze siebie i niech zabierze krzyż jego i niech towarzyszy im. Który bowiem chciałby duszę jego uratować, zgubi ją; który zaś zgubi duszę jego ze względu na mnie i Dobrą Nowinę, uratuje ją. Cóż bowiem pomaga człowiekowi zyskać świat cały, a (dozna straty) dusza jego? Co bowiem dałby człowiek w zamian za duszę jego?” (Według Marka 8, 34 – 37)

Top